Zwrot podatku akcyzowego- luty 2019 r.

podatek-akcyzowy

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzczonów (zakładka Urząd → Dokumenty do pobrania) został udostępniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Krzczonów (pok. 12) terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego 2019 r. Do wniosku należy załączyć faktury VAT za okres od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2019 r.