Zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Krzczonów należy do podstawowej działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, prowadzone będą w oparciu o plan zimowego utrzymania. Odbywać się ono będzie w oparciu o przyjęte i zaakceptowane przez Zarząd Powiatu Lubelskiego standardy. 

Drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach zostały zaliczone do następujących standardów: III, IV, V, VI. W sytuacji niesprzyjających warunków atmosferycznych dopuszczalna są przerwy w komunikacji:

  • na drogach standardu III do 6 godzin, 
  • na drogach standardu IV do 8 godzin, 
  • na drogach standardu V do 24 godzin, 
  • na drogach standardu VI do 48 godzin.

Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości zimowej będzie prowadzone prowadzone w pierwszej kolejności na drogach o wyższym standardzie, a następnie na drogach utrzymywanych w niższym standardzie. Do zwalczanie śliskości zimowej w zależności od potrzeb użyte zostaną mieszanki piaskowo-solne i piasek. Do posypywania wykorzystane zostaną piaskarko-solarki. 

Ze względu na bardzo ograniczone środki finansowe przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg należy liczyć się z możliwością utrudnień w ruchu w przypadku większych opadów śniegu. 

Informacje o stanie przejezdności dróg oraz wszelkie uwagi odnośnie zimowego utrzymania dróg można uzyskać telefonicznie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach ul. Żeromskiego 3 pod numerem telefonu 81 516 28 84 i 81 516 28 86 oraz w obwodach drogowych podległych zarządowi:

  1. Obwód Drogowo-Mostowy Nr 1 w Bełżycach   81 517-22-07
  2. Obwód Drogowy Nr 2 w Bychawie                     81 566-02-60
  3. Obwód Drogowy Nr 3 w Garbowie                     81 501-80-51

z chwilą zaistnienia warunków zimowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie z siedziba w Bełżycach oraz w poszczególnych obwodach drogowych odbywać się będą dyżury:

  • w godzinach 600 – 2000 (w zarządzie)
  • w godzinach 400 – 2000 w obwodach drogowych. 
  • meldunki z obwodów drogowych do siedziby zarządu składane będą w godz. 600, 1600.

Wykaz dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018/2019:

Lp. Nr drogi Nazwa ciągu drogi Standardy
1 2298 L Kolonia Zaraszów- Kosarzew Dolny VI
2 2287 L Bychawa (ul. Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza)-Kosarzew- Zielona- Krzczonów V
3 2285 L Olszowiec – Romanów- Piotrków- Kolonia V
4 2300 L Teklin- Gierniak V
5 2272 L Lublin (ul. Głuska)- Głusk- Skrzynice- Chmiel- Krzczonów- Sobieska Wola- dr. woj. 837 V
6 2114 L Piotrków- Kolonia- Nowiny Żukowskie- Wygnanowice VI
7 2111 L Kawęczyn- Kozice- Policzyzna VI
8 2123 L Stryjno- Żuków- Krzczonów V
9 2299 L Kosarzew Dolny- Giełczew VI
10 2125 L Krzczonów- Chodyłówka- Rybczewice VI
11 2301 L Gierniak- Krzczonów I- Krzczonów III V
12 2302 L Krzczonów I- Krzczonów II- Sobieska Wola V
13 2129 L Dąbie- Giełczew VI
14 2286 L Piotrków- Kolonia- Olszanka- Żuków VI
15 2124 L Pustelnik- Policzyzna