Zapytanie ofertowe na projekty instalacji OZE

ustawa-oze

W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Energia ze źródeł odnawialnych= czyste powietrze w gminie Krzczonów”, Gmina Krzczonów zaprasza do składania ofert za opracowanie dokumentacji projektowej na opracowanie instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych i kotłów c.o na biomasę.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, osi Priorytetowej  Energia Przyjazna Środowisku, działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Zapytanie ofertowe na projekty instalacji solarnych – pobierz

Zapytanie ofertowe na projekty instalacji fotowoltaicznych – pobierz

Zapytanie ofertowe na projekty kotów c.o. na biomasę – pobierz