ZACZNIJ OD SIEBIE- zapraszamy do udziału w darmowych szkoleniach i płatnych stażach zawodowych

Bez tytułu

Głównym celem projektu jest trwałe wejście na rynek pracy 70 osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie wysokiej jakości programów aktywizacji zawodowej takich jak pośrednictwo pracy, staże oraz szkolenia zawodowe. 

W ramach projektu Zacznij od siebie oferujemy bezpłatne kursy zawodowe oraz zatrudnienie przez okres od trzech miesięcy do pół roku w pełnym wymiarze czasu pracy.
To ogromna możliwość pozyskania nowych kompetencji, ukazania przez pracownika swojego potencjału i zaangażowania a ze strony pracodawcy możliwość sprawdzenia i korygowania pożądanych cech w poszczególnych zawodach.
W ramach programu „Centrum Edukacyjne Technik” proponuje również możliwość odbycia certyfikowanych kursów zawodowych w białych i zielonych zawodach:

Zielone zawody:
• monter urządzeń energetyki odnawialnej
• eko-recykler
• monter ociepleń budynków

Białe zawody
• asystent

Zawody te odpowiadają bieżącym potrzebom rynku pracy oraz Indywidualnym Planom Działań, które są opracowywane na podstawie diagnozy beneficjentów projektu – osoba biorąca udział w przedsięwzięciu ma ogromne szanse na sukces zawodowy. Ponadto w ramach projektu, dla osób które zdecydują się na udział oferujemy:

• Doradztwo zawodowe
• Wsparcie psychologa
• Certyfikowany kurs
• Stypendium szkoleniowe
• Stypendium stażowe
• Zwrot kosztów dojazdu
• Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną
• Staż w przedsiębiorstwie

Zapisz się już dziś!!!

Zadzwoń pod numer 535-379-154 i dowiedz się więcej
Biuro projektu mieści się w siedzibie ośrodka szkoleniowego Edukacja Plus przy ulicy Wertera 8 w Lublinie

 

Zacznij od siebie plakat