WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

lis

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
Informuję, że w dniach 25 marca – 3 kwietnia 2019 r. na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

• Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 – 30 dawek na 1 km2.
• Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.
• Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu.
• Nie wolno dotykać szczepionki !!!
• Jeżeli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
• Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem.
• Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii.
• Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.
Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Paweł Piotrowski

 

  • Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl