UWAGA!!! ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO

images (2)

           Informujemy, że nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego do gromadzenia dochodów Urzędu Gminy Krzczonów.

Nr rachunku bankowego

67 8685 0001 0011 4185 2000 0350

 

Co należy wpłacać na nowy rachunek bankowy:

  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
  • opłaty za wodę oraz odbiór ścieków,
  • opłaty za podatek rolny i leśny, od nieruchomości i środków transportowych, 
  • opłaty skarbowe, 
  • opłaty czynszowe, 
  • opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 
  • opłata za udostępnianie informacji publicznej.