Uwaga! Ważna informacja dla rolników – rejestracja w BDO

Do dnia 31.12.2019 r. przedsiębiorcy gospodarujący odpadami, jak również dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia/dostaw towarów w opakowaniach, importerzy, producenci muszą sprawdzić, czy zachodzi u nich obowiązek i w konsekwencji dopełnić formalności związanych z rejestracją w BDO (Baza Danych o Odpadach)

Od stycznia 2020r. na podatników, którzy nie dopełnili obowiązku rejestracji będą nakładane kary. Rejestracji w formie elektronicznej dokonuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
Rolnicy posiadający powyżej 75 ha ziemi ale też rolnicy prowadzący inną działalność, np. rolnik, który uprawia pszenicę na powierzchni 50 ha może podlegać obowiązkowi wpisu do BDO.

Ministerstwo na stronie rządowej zamieściło test, dzięki któremu można sprawdzić czy należy się zarejestrować w BDO:
https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/ [2]
Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Tel. (0-81) 478-11-22  ( w godz. 7:30 – 15:30)