UWAGA ASF coraz bliżej!!!!!

ulotka_asf_3_-_kopia

W związku z wejściem w życie decyzji Komisji (UE) nr 2018/883 z dnia 18 czerwca 2018 r. informuję, że gminy Garbów, Jastków, Niemce Wólka, Głusk, Konopnica oraz miasto Lublin zostały objęte restrykcjami obowiązującymi w strefie ochronnej tzw. „żółtej” zapisanymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2018 poz. 290 z późn. zm.). szczegółowy katalog nakazów i zakazów zamieszczono w załączniku.m Ponadto informuję, że pod adresem internetowym https://www.wetgiw.gov.pl/ w zakładce ASF świnie znajduje się szereg istotnych informacji na temat przestrzegania zasad bioasekuracji jak również na temat samej choroby. 

Załączniki:
pdf Inspekcja Weterynaryjna
word Strefa ochronna – wymagania wet