„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

f34934934c74bb129605b01e641c54f7

Wójt Gminy Krzczonów uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Krzczonów wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem. Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów.
W związku z powyższym w terminie do dnia 31 października 2019 r. (czwartek) włącznie wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Krzczonów mogą zgłaszać się do udziału w programie. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Krzczonów (pokój nr 11) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Krzczonów, 23-110 Krzczonów, ul. Spokojna 7 (decyduje data stempla pocztowego).
Realizacja programu na terenie Gminy Krzczonów będzie uzależniona od uzyskania dotacji.

 

Załączniki:
word Wniosek-usuwanie-folii
pdf Wniosek usuwanie folii