Usuwamy azbest – nabór wniosków na rok 2017 r.

z_nazwa

Urząd Gminy Krzczonów informuje o możliwości pozyskania dofinansowania do demontażu i utylizacji płyt azbestowo-cementowych (eternitu). Właściciele nieruchomości posiadający na swoim terenie zdemontowane płyty azbestowo-cementowe (eternit) i zainteresowane zdeponowaniem ich na składowisku odpadów niebezpiecznych oraz właściciele nieruchomości planujący wymianę lub demontaż pokrycia z eternitu w roku 2017 proszeni są o zgłaszanie do Urzędu Gminy Krzczonów pokój nr 11 lub telefonicznie pod nr 81-56-64-015 do dnia 30 kwietnia 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że prace związane z usuwaniem azbestu będą realizowane przez gminę tylko do wysokości przyznanej dotacji.

Załącznik:
pdf Wniosek – azbest WFOŚ
(rozmiar pliku: 80 KB)