Usuwamy azbest – nabór wniosków na 2018 rok

2

Urząd Gminy Krzczonów informuje o możliwości pozyskania dofinansowania do demontażu i utylizacji płyt azbestowo-cementowych (eternitu). 

Właściciele nieruchomości posiadający na swoim terenie zdemontowane płyty azbestowo-cementowe (eternit) i zainteresowane zdeponowaniem ich na składowisku odpadów niebezpiecznych oraz właściciele nieruchomości planujący wymianę lub demontaż pokrycia z eternitu w roku 2018 proszeni są o składanie wniosków w sekretariacie Urzędu Gminy Krzczonów. Termin naboru wniosków upływa dnia 30 kwietnia 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że prace związane z usuwaniem azbestu będą realizowane przez gminę tylko do wysokości przyznanej dotacji.

Wnioski (z załącznikami) do pobrania w Urzędzie Gminy Krzczonów, pokój nr 11.

Informacja na temat naboru wniosków tel. 81 5664 015.