Umowa z Zarządem Województwa Lubelskiego ws. dofinansowania unijnego projektu na zieloną energię

28 grudnia 2016 r. Pani Katarzyna Bryda Wójt Gminy Krzczonów podpisała umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie unijnego projektu na zieloną energię. Projekt „Energia ze źródeł odnawialnych = czyste powietrze w gminie Krzczonów” Oś priorytetowa 4: „Energia przyjazna środowisku” działanie 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 otrzymał maksymalną ilość punktów.

Projekt przewiduje budowę 421 instalacji solarnych, 84 instalacji fotowoltaicznych oraz 44 pieców na biomasę. Łączna kwota projektu: 7 219 135,03 zł. Dofinansowanie: 5 048 350,06 zł. W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja przetargowa

unnamed