Trasa czerwona

Olszanka – Żuków Kolonia – Żuków Pierwszy – Policzyzna – Stryjno
(długość: ok. 15 km)

Trasa ta rozpoczyna się obok kopca z krzyżem przy przystanku autobusowym w Olszance. Jest to wariant trasy II. Początkowo jedziemy wzdłuż rzeczki „Olszanki”. Możemy tutaj na odcinku ok. 1,5 km obserwować kilkadziesiąt chałup, ocieplonych w bardzo charakterystyczny sposób i podziwiać ich kolorystykę. Teraz następuje długi zjazd wzdłuż lasu do Żukowa Kolonii, a następnie do Żukowa Pierwszego. Jakiś czas szosa prowadzi dawnym gościńcem, wiodącym aż do Piask. W pobliżu pierwszych zabudowań Żukowa warto skręcić w prawo w leśną „żużlówkę”, aby odnaleźć pomnik partyzantów poległych podczas potyczki z Niemcami w dniu 24 lipca 1944 roku.

Wracamy na trasę i kierujemy się w lewo do Żukowa Kolonii. We wsi zachowały się jeszcze dawne budynki podworskie – mieszkania fornali, stodoły, spichlerze. Niektóre znajdują się już w zupełnej ruinie, inne są użytkowane do dziś. Dawny dwór zbudowany w ok. 1840 r. stoi naprzeciwko nowego kościoła oraz drewniany wiatrak-koźlak z XIX wieku.

Jeśli mamy nieco więcej czasu, warto przejść ciekawą ścieżką przyrodniczą. Zaczyna się ona za wsią na Kamiennej Górze, zwanej też  „Wygonem”. To nietypowe stanowisko górskiej roślinności – dziewięćsiła bezłodygowego. Stąd możemy powędrować przez Walentynów do „Lasu Królewskiego” (należy mieć ze sobą mapę, gdyż trasa nie jest oznakowana). Przejazd kontynuujemy przez Policzyznę i Stryjno do Wygnanowic. Tu warto odwiedzić kościół, który wcześniej był dworską stodołą. Kolejny przystanek to Gardzienice, kiedyś należące do hetmana Stefana Czarneckiego. Na skrzyżowaniu łączymy się z trasą III.

Źródło: Krzczonowski Gościniec, Nr 1/2006 r., str. 29-31