Szkolenia i staże zawodowe organizowane w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY

Grafika_ulotka_1

 Projekt jest skierowany do osób:

 1. będących powyżej 30 roku życia,
 2. zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego,
 3. pozostających bez pracy
 4. oraz spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
  • osoba długotrwale bezrobotna
  • kobieta
  • osoba w wieku powyżej 50 lat
  • osoba z niepełnosprawnością
  • osoba o niskich kwalifikacjach

 

Do projektu zapraszamy również osoby odchodzące z rolnictwa – osoby ubezpieczone w KRUS, zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych. 

Poniżej  link do strony www projektu.

 http://noweperspektywy.kompass-consulting.pl/index.html

 

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

 1. Darmowe szkolenie zawodowe  (kończące się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu  potwierdzającego zdobycie kwalifikacji zawodowych). Tematyka szkoleń „szyta na miarę” – kandydat sam może zaproponować tematykę szkolenia, jakie chce zrealizować, zgodnie ze swoimi preferencjami i zainteresowaniami.
 2. Stypendium szkoleniowe (997,40 PLN brutto)
 3. Płatny 3 miesięczny staż zawodowy (Stypendium stażowe 1 850,00  PLN brutto/miesiąc)
 4. Indywidualne wsparcie doradcze obejmujące identyfikację potrzeb oraz poradnictwo zawodowe
 5. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
 6. Zwrot kosztów dojazdów oraz kosztów opieki nad osobą zależną
 7. Badania lekarskie, ubezpieczenie NNW