Szkolenia i staże dla osób bezrobotnych 30+

634982727669469001

Informujemy, że firma Creator Spółka z o.o. rozpoczęła rekrutację do nowych projektów skierowanych do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia. Projekty są współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i obejmują: doradztwo zawodowe, kursy kończące się uzyskaniem kwalifikacji oraz 5-miesięczne staże (stypendium: 1440 zł netto miesięcznie). Firma posiada wiele miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

W projektach są także miejsca dla rolników (i ich domowników) prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, którzy zamierzają odejść z rolnictwa (muszą być zarejestrowani w Urzędzie Pracy).

Więcej informacji o projektach:
http://creator-polska.eu/projekt/pelnosprawni-na-rynku-pracy-2/
http://creator-polska.eu/projekt/pelnosprawni-na-rynku-pracy/