Szanowni Mieszkańcy Gminy Krzczonów

images

Uprzejmie informuję, że w dniu 25.09.2017 roku (poniedziałek)  o godz. 10 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy  odbędzie się spotkanie informacyjno – warsztatowe w sprawie opracowania diagnozy obszaru gminy służącej delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Celem konsultacji jest zapoznanie przedstawicieli społeczności lokalnej ze stanem przygotowań do opracowania programu rewitalizacji w szczególności z  diagnozą gminy oraz zgłoszenie uwag do zaprezentowanego dokumentu. 

Spotkanie poprowadzi  Pan Michał Flis – ekspert, który czuwa nad poprawnością  merytoryczną i metodologią  projektu „Lokalny Program Rewitalizacji  Gminy Krzczonów na lata 2017-2023”.

 

Wójt Gminy Krzczonów

Katarzyna Bryda