Szanowni Mieszkańcy Gminy Krzczonów

images

Przedstawiamy Państwu „Diagnozę obszaru gminy Krzczonów służącą delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”. Przedmiotowy dokument stanowi pierwszą część prac prowadzonych w celu stworzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Krzczonów na lata 2017-2023”.  

Celem konsultacji jest zapoznanie przedstawicieli społeczności lokalnej ze stanem przygotowań do opracowania programu rewitalizacji w szczególności z diagnozą gminy oraz zgłoszenie uwag do zaprezentowanego dokumentu.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach 25.09.- 29.09.2017 r. w formie zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można dostarczyć:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@krzczonow.mbnet.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt diagnozy służącej delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”;
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Krzczonów, ul. Spokojna 7,
    23-110 Krzczonów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt diagnozy służącej delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”;
  3. bezpośrednio w budynku Urzędu Gminy Urzędu Gminy Krzczonów, ul. Spokojna 7,
    23-110 Krzczonów, w godzinach pracy Urzędu.