Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego ws. wyrobów pirotechnicznych

1

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 296 i 1579), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

 

 

Do pobrania:
pdf Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
(rozmiar pliku: 55,3 KB)