Raport o stanie Gminy Krzczonów

Na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy przedstawia raport o stanie Gminy Krzczonów w roku 2018.

Raport_o_stanie_Gminy_Krzczonow