Projekt „Czas na działanie! Czas na własną firmę!”

admin2_0

Stowarzyszenie Lubelski Ośrodek Samopomocy w ramach projektu „Czas na działanie! Czas na własną firmę!” realizowanego wspólnie z Gamma Projekt umożliwia nieaktywnym zawodowo kobietom po 30 roku życia z województwa lubelskiego pozyskanie wsparcia finansowego łącznie do 45 500 zł na uruchomienie własnej firmy.

W ramach projektu każda z 75 zakwalifikowanych uczestniczek otrzyma jednorazową dotację w wysokości do 23 300 zł oraz w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania utworzonej firmy otrzyma wsparcie pomostowe w wysokości do 1850 zł miesięcznie (średnio 1700 zł). Uczestniczki w ramach projektu otrzymają również wsparcie szkoleniowe i doradcze. Nabór do projektu trwa do 5 maja 2017 roku lub do wyczerpania miejsc.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.projektgamma.pl/czas-na-dzialanie