PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

pogoda-ointestyne-opady-deszczu-i-burze-z-gradem

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 07.08.2019 do godz. 07:30 dnia 08.08.2019
Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu z burzami/1
Przebieg Prognozuje się wystąpienie w nocy opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 25 mm do 30 mm

LUPN_WLU_PDF