PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

648317_1557053357

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 07.05.2019 do godz. 07:30 dnia 08.05.2019
Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/1
Przebieg Prognozuje się spadek temperatury do 0°C, przy gruncie do -2°C.

LUPN_WLU_PDF