PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

z21339302IE,Gololedz

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 14.12.2018 do godz. 07:30 dnia 15.12.2018
Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/1
Przebieg Obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne na Oblodzenie/1, ważne od godz. 18:00 dnia 13.12.2018 do godz. 10:00 dnia 14.12.2018.

LUPN_WLU_PDF (1)