PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH

2a304aff50e18b38595b2ced2849b06f

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 26.09.2018 do godz. 07:30 dnia 27.09.2018
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 15 km/h do 30 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu. Najsilniejsze porywy prognozowane są w nocy.

Załącznik
pdf LUPN_WLU_PDF