Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

133540_1510769239_32354100

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia godz. 9.00 19.12.2019 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 9.00 dnia 19.12.2019 r. do godz. 24.00 dnia 19.12.2019 r
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń (brak opadów, wiatru), emisja związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków.

Powiadomienie_19_12_2019r