PIKNIK SOŁTYSÓW

1

Po raz kolejny delegacja Gminy Krzczonów wzięła udział w organizowanym przez LGD „Kraina wokół Lublina” pikniku sołtysów. Spotkanie miało na celu omówienie oddolnych inicjatyw realizowanych w sołectwach na terenie powiatu lubelskiego oraz źródła ich finansowania.

1 2 3 5 6 7 9 47