PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W TRAKCIE OPRACOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO GMINY KRZCZONÓW NA LATA 2017-2023

     Wójt Gminy Krzczonów  serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne wraz z debatą publiczną w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzczonów na lata 2017-2023”. Spotkanie odbędzie się  6 października 2017 r. o godzinie 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krzczonowie ul. Spokojna 7.

     Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się w proces opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, w szczególności z wyznaczonego obszaru rewitalizacji – sołectwa: Krzczonów Wójtostwo, Krzczonów Skałka, Krzczonów Sołtysy .

Celem spotkania będzie dyskusja w zakresie celów i kierunków Lokalnego Programu Rewitalizacji.
W jego trakcie będzie istniała również możliwość zgłoszenia projektu/przedsięwzięcia do LPR.

Po spotkaniu, około godziny 9.30 (6 października 2017 r.) zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na spacer badawczy po wyznaczonym obszarze , pozwalający na doprecyzowanie i negocjowanie rozwiązań oraz kierunków działań Lokalnego Programu Rewitalizacji.  Zbiórka pod Urzędem Gminy w Krzczonowie .

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia czynnego udziału w pracach nad LPR.