Aktualności

Informacja

Na podstawie art. 58 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. , poz. 380 z późn. zm.) w związku z art. 38 ust.4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2014r. poz. 518) Wójt Gminy Krzczonów informuje, że unieważnia przeprowadzony w dniu 6 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Krzczonów przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Krzczonów Wójtostwo oznaczonej jako działka Nr 282/3 o pow. 0,0324 ha.

Przyczyną unieważnienia przetargu jest wadliwie określone prawo własności nieruchomości.

Ogłoszenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Więcej o: Ogłoszenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Szanowni Państwo.

W dniu 09.03.2010 r. weszła w życie Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 105), która nakłada obowiązek rejestracji dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich i podmiotów działających na rynku spożywczym, prowadzących produkcję pierwotną (producentów płodów rolnych przeznaczonych  do spożycia przez ludzi lub produkcji środków spożywczych).
Więcej „Ogłoszenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie”

OZE – potwierdzenie udziału w projekcie

Więcej o: OZE – potwierdzenie udziału w projekcie

Informujemy o konieczności potwierdzania udziału w projekcie „ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH = CZYSTE POWIETRZE W GMINIE KRZCZONÓW” W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Potwierdzenie Udziału w Projekcie na poszczególne instalacje otrzymają państwo pocztą dodatkowo można będzie je pobrać ze strony internetowej gminy.

Więcej „OZE – potwierdzenie udziału w projekcie”

Do góry