Aktualności

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 10 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 371 §2 i §3 w zw. z art. 385 §2  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)  niniejszym podaje się do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzczonów

Treść obwieszczenia w załączniku:
pdf Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
(rozmiar pliku: 372 KB)

Informacja dla Prezesów/Gospodarzy OSP

Więcej o: Informacja dla Prezesów/Gospodarzy OSP

Wynajem sal oraz świetlic będących we władaniu OSP dla osób niepełnoletnich winno być  potwierdzone przez dokument w którym osoba dorosła przejmuje odpowiedzialność za niepełnoletnich. Taki dokument należy sporządzić (w formie oświadczenia) w dwóch egzemplarzach  na dany dzień w którym odbywa się wynajęcie.

Sporządzenie takiego dokumentu nie zwalnia z obowiązku dozorowania obiektu przez osoby odpowiedzialne za salę/świetlicę.

Informację sporządzono w związku z pojawieniem się na terenie gminy psychoaktywnych środków rozprowadzonych nielegalnie wśród młodzieży.

Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

Więcej o: Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

Z Betlejemskiej Groty płynie na cały świat orędzie miłości i pojednania. Niech cisza betlejemskiej nocy uciszy zgiełk naszych serc, aby w każdym z nich znalazło się miejsce dla nowonarodzonego Dzieciątka Bożego.  Dzieląc się wiarą i radością z Tajemnicy Bożego Narodzenia życzymy, aby Boża Dziecina była źródłem mocy wiary, pokoju i niegasnącej nadziei. Niech miłość nowonarodzonego Jezusa napełnia serca wszystkich i czyni dobrym i pomyślnym Nowy Rok

     Jarosław Miściur                                           Katarzyna Bryda
Przewodniczący Rady Gminy                           Wójt Gminy Krzczonów

Fundusze na solary, fotowoltaikę i piece na biomasę

Więcej o: Fundusze na solary, fotowoltaikę i piece na biomasę

W dniu 28 grudnia 2016 r. Pani Wójt Katarzyna Bryda podpisała umowę z Zarządem Województwa na dofinansowanie unijnego projektu na „zieloną” energię. Nasz projekt „Energia ze źródeł odnawialnych = czyste powietrze w Gminie Krzczonów” Oś priorytetowa 4 : ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 otrzymał maksymalną ilość punktów. Projekt przewiduje budowę 421 sztuk instalacji solarnych, 84 instalacji fotowoltaicznych oraz 44 pieców na biomasę. Łączna kwota projektu to 7 219 135, 03 zł. Dofinansowanie to 85 % wartości projektu, czyli 5 048 350,06 zł.

Do góry