Aktualności

Fundusze na solary, fotowoltaikę i piece na biomasę

Więcej o: Fundusze na solary, fotowoltaikę i piece na biomasę

W dniu 28 grudnia 2016 r. Pani Wójt Katarzyna Bryda podpisała umowę z Zarządem Województwa na dofinansowanie unijnego projektu na „zieloną” energię. Nasz projekt „Energia ze źródeł odnawialnych = czyste powietrze w Gminie Krzczonów” Oś priorytetowa 4 : ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 otrzymał maksymalną ilość punktów. Projekt przewiduje budowę 421 sztuk instalacji solarnych, 84 instalacji fotowoltaicznych oraz 44 pieców na biomasę. Łączna kwota projektu to 7 219 135, 03 zł. Dofinansowanie to 85 % wartości projektu, czyli 5 048 350,06 zł.

Umowa z Zarządem Województwa Lubelskiego ws. dofinansowania unijnego projektu na zieloną energię

28 grudnia 2016 r. Pani Katarzyna Bryda Wójt Gminy Krzczonów podpisała umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie unijnego projektu na zieloną energię. Projekt „Energia ze źródeł odnawialnych = czyste powietrze w gminie Krzczonów” Oś priorytetowa 4: „Energia przyjazna środowisku” działanie 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 otrzymał maksymalną ilość punktów.

Projekt przewiduje budowę 421 instalacji solarnych, 84 instalacji fotowoltaicznych oraz 44 pieców na biomasę. Łączna kwota projektu: 7 219 135,03 zł. Dofinansowanie: 5 048 350,06 zł. W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja przetargowa

unnamed

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego ws. wyrobów pirotechnicznych

Więcej o: Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego ws. wyrobów pirotechnicznych

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 296 i 1579), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Więcej „Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego ws. wyrobów pirotechnicznych”

Informacja dla hodowców drobiu

Więcej o: Informacja dla hodowców drobiu

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8. Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech. Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw.

Więcej „Informacja dla hodowców drobiu”

Do góry