Aktualności

Bezzwrotne dotacje na założenie firmy

Więcej o: Bezzwrotne dotacje na założenie firmy

Zapraszamy kobiety bez pracy do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków UE pt. „Start do kobiecego biznesu”.

Projekt skierowany jest do kobiet powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i/lub biernych zawodowo), zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego zamierzających założyć działalność gospodarczą i prowadzić ją przez minimum 12 m-cy.

 

Więcej „Bezzwrotne dotacje na założenie firmy”

Usuwamy azbest – nabór wniosków na rok 2017 r.

Więcej o: Usuwamy azbest – nabór wniosków na rok 2017 r.

Urząd Gminy Krzczonów informuje o możliwości pozyskania dofinansowania do demontażu i utylizacji płyt azbestowo-cementowych (eternitu). Właściciele nieruchomości posiadający na swoim terenie zdemontowane płyty azbestowo-cementowe (eternit) i zainteresowane zdeponowaniem ich na składowisku odpadów niebezpiecznych oraz właściciele nieruchomości planujący wymianę lub demontaż pokrycia z eternitu w roku 2017 proszeni są o zgłaszanie do Urzędu Gminy Krzczonów pokój nr 11 lub telefonicznie pod nr 81-56-64-015 do dnia 30 kwietnia 2017 r. Więcej „Usuwamy azbest – nabór wniosków na rok 2017 r.”

Ogłoszenie ARiMR o spotkaniu informacyjnym

Więcej o: Ogłoszenie ARiMR o spotkaniu informacyjnym

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie zaprasza na spotkanie informacyjne na temat płatności bezpośrednich w roku 2017.

Więcej informacji w załączniku:
pdf Ogłoszenie
(rozmiar pliku: 29 KB)

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

Więcej o: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

Wójt Gminy Krzczonów zawiadamia, że  otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2016 r. poz.1536  z późn. zm.) w 2017 r. pod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ogłoszony 3 lutego 2017 r. został rozstrzygnięty

Więcej „Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.”

Do góry