Aktualności

Usuwamy azbest – nabór wniosków na rok 2017 r.

Więcej o: Usuwamy azbest – nabór wniosków na rok 2017 r.

Urząd Gminy Krzczonów informuje o możliwości pozyskania dofinansowania do demontażu i utylizacji płyt azbestowo-cementowych (eternitu). Właściciele nieruchomości posiadający na swoim terenie zdemontowane płyty azbestowo-cementowe (eternit) i zainteresowane zdeponowaniem ich na składowisku odpadów niebezpiecznych oraz właściciele nieruchomości planujący wymianę lub demontaż pokrycia z eternitu w roku 2017 proszeni są o zgłaszanie do Urzędu Gminy Krzczonów pokój nr 11 lub telefonicznie pod nr 81-56-64-015 do dnia 30 kwietnia 2017 r. Więcej „Usuwamy azbest – nabór wniosków na rok 2017 r.”

Ogłoszenie ARiMR o spotkaniu informacyjnym

Więcej o: Ogłoszenie ARiMR o spotkaniu informacyjnym

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie zaprasza na spotkanie informacyjne na temat płatności bezpośrednich w roku 2017.

Więcej informacji w załączniku:
pdf Ogłoszenie
(rozmiar pliku: 29 KB)

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

Więcej o: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

Wójt Gminy Krzczonów zawiadamia, że  otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2016 r. poz.1536  z późn. zm.) w 2017 r. pod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ogłoszony 3 lutego 2017 r. został rozstrzygnięty

Więcej „Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.”

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 2/28 położonej w obrębie geodezyjnym Krzczonów Folwark.

Więcej o: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 2/28 położonej w obrębie geodezyjnym Krzczonów Folwark.

Wójt Gminy Krzczonów

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki Nr 2/28 położonej w obrębie geodezyjnym Krzczonów Folwark.

  1. Przedmiotem sprzedaży jest działka Nr 2/28 o pow. 0,4921 ha położona w obrębie geodezyjnym Krzczonów Folwark. Więcej „Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 2/28 położonej w obrębie geodezyjnym Krzczonów Folwark.”

Do góry