Aktualności

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego

Więcej o: Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Krzczonów działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) oraz na podstawie uchwały Nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Krzczonów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 w Gminie Krzczonów. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Krzczonów.

Więcej „Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego”

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie

Więcej o: Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie

W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków przypominam, że od dnia 28 grudnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r. poz. 2091).

 

Więcej „Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie”

Szkolenie chemizacyjne i nawożeniowe

Więcej o: Szkolenie chemizacyjne i nawożeniowe

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli informuje, że 24 lutego 2017 r. (piątek) w Urzędzie Gminy Krzczonów (Sala Konferencyjna) odbędzie się szkolenie chemizacyjne (szczegóły w załączniku poniżej).

Jednocześnie informujemy, że Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bychawie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Nawożenie i potrzeby pokarmowe zbóż ozimych i rzepaku. Wiosenna agrotechnika zbóż ozimych i rzepaku ozimego„, które odbędzie się 10 luty 2017 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krzczonowie (szczegóły w załączniku poniżej.)

Więcej „Szkolenie chemizacyjne i nawożeniowe”

Ogłoszenie ws. opryskiwaczy

Więcej o: Ogłoszenie ws. opryskiwaczy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie informuje, że opryskiwacze (sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania) należy zgłosić do WIORiN w Lublinie. Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania tego sprzętu badaniom technicznym w celu potwierdzenia sprawności technicznej zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50) podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.

Więcej „Ogłoszenie ws. opryskiwaczy”

Do góry