Aktualności

Fundusze na solary, fotowoltaikę i piece na biomasę

Więcej o: Fundusze na solary, fotowoltaikę i piece na biomasę

W dniu 28 grudnia 2016 r. Pani Wójt Katarzyna Bryda podpisała umowę z Zarządem Województwa na dofinansowanie unijnego projektu na „zieloną” energię. Nasz projekt „Energia ze źródeł odnawialnych = czyste powietrze w Gminie Krzczonów” Oś priorytetowa 4 : ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 otrzymał maksymalną ilość punktów. Projekt przewiduje budowę 421 sztuk instalacji solarnych, 84 instalacji fotowoltaicznych oraz 44 pieców na biomasę. Łączna kwota projektu to 7 219 135, 03 zł. Dofinansowanie to 85 % wartości projektu, czyli 5 048 350,06 zł.

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego ws. wyrobów pirotechnicznych

Więcej o: Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego ws. wyrobów pirotechnicznych

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 296 i 1579), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Więcej „Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego ws. wyrobów pirotechnicznych”

Informacja dla hodowców drobiu

Więcej o: Informacja dla hodowców drobiu

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8. Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech. Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw.

Więcej „Informacja dla hodowców drobiu”

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych

Harmonogram
walnych zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Krzczonów w okresie sprawozdawczym styczeń – luty 2017 roku

Lp. Nazwa OSP Data Zebrania Godzina Miejsce zebrania Osoba obsługująca zebranie
z ramienia Zarządu oddziału Gminnego
1. Lewandowszczyzna 13.01.2017 r. 18:00 Remiza OSP Wójt Gminy
Komendant Gminny OSP
2. Krzczonów 14.01.2017 r. 17:00 Remiza OSP Wójt Gminy
Komendant Gminny OSP
3. Kosarzew 27.01.2017 r. 17:00 Remiza OSP Wójt Gminy
Komendant Gminny OSP
4. Sobieska Wola 21.01.2017 r. 17:00 Remiza OSP Wójt Gminy
Komendant Gminny OSP
5. Żuków 20.01.2017 r. 18:00 Remiza OSP Wójt Gminy
Komendant Gminny OSP
6. Olszanka 28.01.2017 r. 17:00 Remiza OSP Wójt Gminy
Komendant Gminny OSP
7. Piotrkówek 27.01.2017 r. 19:00 Remiza OSP Wójt Gminy
Komendant Gminny OSP
8. Krzczonów Trzeci 04.02.2017 r. 17:00 Remiza OSP Wójt Gminy
Komendant Gminny OSP
9. Krzczonów Drugi 10.02.2017 r. 18:00 Remiza OSP  Wójt Gminy
Komendant Gminny OSP
10. Pamięcin z/s w Walentynowie 11.02.2017 r. 17:00 Remiza OSP Wójt Gminy
Komendant Gminny OSP

Do góry