Aktualności

Mobilne Punkty Informacyjne

Więcej o: Mobilne Punkty Informacyjne

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów. Więcej „Mobilne Punkty Informacyjne”

Przemoc w rodzinie

Więcej o: Przemoc w rodzinie

W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia jej negatywnych następstw w życiu społecznym rodzinnym został opracowany Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Krzczonów na lata 2017-2021.

Więcej „Przemoc w rodzinie”

Dotacji z funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Więcej o: Dotacji z funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W ramach pozyskanych funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego realizowany jest projekt Wielkopolskiej Grupy Prawniczej, skierowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego, które ukończyły 50 lat i są zainteresowane rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej „Dotacji z funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

Do góry