Ogólnopolski miesiąc sterylizacji zwierząt

DOK-01-RK0575-01P

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej akcji sterylizacji zwierząt. Jej celem jest popularyzacja sterylizacji jako metody, mającej na celu ograniczania nadpopulacji zwierząt domowych – w szczególności psów i kotów.

27bd8281756b13f2308b573e253e44ad