OGŁOSZENIE

volontariato2

Wójt Gminy Krzczonów zaprasza do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.”

 

 

 

Szanowni Państwo!

wypełniając zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projekt „Programu współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 poz.239) na 2017 r.”

Bardzo proszę o zapoznanie się z przedłożonym projektem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2016  Wójta Gminy Krzczonów z dnia 24 października 2016 r.

Opinie i uwagi do projektu należy przedstawiać na „Formularzu konsultacji” stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Krzczonów z dnia 24 października 2016 r. drogą elektroniczną na adres:

sekretariat@krzczonow.mbnet.pl

lub złożyć w Urzędzie Gminy Krzczonów, pokój nr 4, w terminie od 8 listopada do 16­ listopada 2016 r.

Formularze anonimowe, nie zawierające uzasadnienia lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W załączeniu:

1. Projekt Programu współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 poz. 239) na 2017 r. (rozmiar pliku: 108 KB)

2. Formularz konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 poz.239) na 2017 r. (rozmiar pliku: 12 KB)

Wójt Gminy Krzczonów

Katarzyna Bryda