Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Krzczonów

male hands pointing at business document

Zadanie pn. „Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej Operacji pn. „Przebudowa centrum rekreacyjno-sportowego w Krzczonowie” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Do pobrania:
pdf Oferta realizacji zadania publicznego
(rozmiar pliku: 2,31 KB)