Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 10 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 371 §2 i §3 w zw. z art. 385 §2  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)  niniejszym podaje się do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzczonów

Treść obwieszczenia w załączniku:
pdf Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
(rozmiar pliku: 372 KB)