OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie, zwanego dalej „Projektem” oraz wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu.

Załącznik:
pdf Obwieszczenie Marszałka WL