NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

1046_Niedplatna_pomoc_prawna

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

    •  poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  •  nieodpłatną mediację (w pełnym wymiarze od 2020 r.).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 81 528 67 14

Inne informacje   

 Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon.

 

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Lubelskim 

2019 Punkt 1 Bychawa                                         Organizacja pozarządowa

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkt 2 Jastków                           Organizacja pozarządowa

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkt 3 Konopnica Organizacja pozarządowa     

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkt 4 Głusk 

Adwokat  

Nieodpłatna Pomoc Prawna                      

Punkt 5 Niemce

Radca Prawny  

Nieodpłatna Pomoc Prawna                     

Punkt 6 Bełżyce

Radca Prawny

Nieodpłatna Pomoc Prawna                           

Poniedziałek Bychawa  Jastków Konopnica Jabłonna Niemce Borzechów
11.00 – 15.00 13.00 – 17.00 10.00 – 14.00 9.00 – 13.00 12.00 – 16.00 10.00 – 14.00
Urząd Miejski w Bychawie

ul. Piłsudskiego 22

Urząd Gminy w Jastkowie

ul. Chmielowa 3

Urząd Gminy w Konopnicy Kozubszczyzna 127 B Urząd Gminy w Jabłonnie Jabłonna Majątek  22 Urząd Gminy w Niemcach

ul. Lubelska 121

Urząd Gminy w Borzechowie Borzechów 1
Wtorek Krzczonów Garbów Konopnica Jabłonna Niemce Bełżyce
10.00 – 14.00 14.00 – 18.00 10.00 – 14.00 9.00 – 13.00 8.00 – 12.00 9.00 – 13.00
Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie

ul. Żeromskiego 11

Gminne Centrum Informacji w Garbowie Garbów 29 Urząd Gminy w Konopnicy Kozubszczyzna 127 B Urząd Gminy w Jabłonnie Jabłonna Majątek 22 Urząd Gminy w Niemcach ul. Lubelska 121 Urząd Miejski w Bełżycach

ul. Lubelska 3

Środa Wysokie Jastków Wojciechów Głusk Niemce Niedrzwica Duża
10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 8.00 – 12.00 10.00 – 14.00
Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1 Urząd Gminy w Jastkowie

 ul. Chmielowa 3

Urząd Gminy w Wojciechowie Wojciechów 5 Urząd Gminy w Głusku ul. Runek 1 Urząd Gminy w Niemcach

 ul. Lubelska 121

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej

 ul. Kraśnicka 51

Czwartek Zakrzew Garbów Konopnica Strzyżewice Wólka Niedrzwica Duża
10.00 – 14.00 8.00 – 12.00 10.00 – 14.00 11.00 – 15.00 7.30 – 11.30 10.00 – 14.00
Urząd Gminy w Zakrzewie Zakrzew 26 Gminne Centrum Informacji w Garbowie Garbów 29 Urząd Gminy w Konopnicy Kozubszczyzna 127 B Urząd Gminy w Strzyżewicach Strzyżewice 109 Urząd Gminy w Wólce Jakubowice Murowane 8 Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej

 ul. Kraśnicka 51

Piątek Bychawa  Jastków Konopnica Głusk Wólka Bełżyce
10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 7.30 – 11.30 9.00 – 13.00
Urząd Miejski w Bychawie

ul. Piłsudskiego 22

Urząd Gminy w Jastkowie ul. Chmielowa 3 Urząd Gminy w Konopnicy Kozubszczyzna 127 B Urząd Gminy w Głusku ul. Rynek 1 Urząd Gminy w Wólce Jakubowice Murowane 8 Urząd Miejski w Bełżycach

ul. Lubelska 3

Nazwa organizacji pozarządowej: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND”

 

Informacja o zmianach w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej