NARODOWE CZYTANIE – KRZCZONÓW

1

Organizatorem krzczonowskiej odsłony Narodowego Czytania 2019 jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krzczonowie, Biblioteka Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie.

W ramach tegorocznej edycji wybrano „osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie”. Pośród zaproponowanych tytułów znalazły się nowele reprezentujące różne epoki i style, jednak łączące w sobie ponadczasowe idee polskości oraz treści uniwersalne a mianowicie refleksja nad człowiekiem i społeczeństwem. Zwięzła forma wybranych nowel idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która oddziałuje na zmysły czytelników pozostawiając niezapomniane wrażenia. Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością, wrażliwością na ludzką krzywdę. Nie powinniśmy też zapominać o naszej historii. Krzczonowską akcję czytelniczą w pięknej scenerii parku rozpoczęła Pani Wójt Katarzyna Bryda. W akcji uczestniczyła dyr. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie Pani Jolanta Mysłowska, dyr. i pracownicy ROKiS, biblioteki publicznej i szkolnej, nauczyciele, uczniowie. Uczestnicy tegorocznego Narodowego Czytania otrzymali pamiątkowe zakładki do książek wykonane przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzczonowie. Nasza biblioteka otrzymała z Kancelarii Prezydenta pieczęć tegorocznej odsłony Narodowego Czytania pod tytułem Nowele polskie, by czytelnicy mogli złożyć pamiątkowy stempel na folderach, bądź przyniesionych przez siebie książkach . Serdecznie dziękujemy czytającym, słuchającym, miłośnikom słowa pisanego i przyjaciołom biblioteki za zaangażowanie i promowanie czytelnictwa. Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych na kolejną edycję Narodowego Czytania w 2020 roku.

http://krzczonow.eurzad.eu/galeria/nggallery/album-1/NARODOWE-CZYTANIE—KRZCZON%C3%93W – relacja zdjęciowa