Nabory wniosków w ramach projektów grantowych

kwl

LGD „Kraina wokół Lublina” ogłosiła nabory wniosków w ramach projektów grantowych w zakresie:

1. Organizacji warsztatów i szkoleń dla animatorów i liderów lokalnych;

2. Tworzenia sieci wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie integracji społeczno-kulturalnej;

3. Międzypokoleniowych warsztatów i zajęć aktywizujących w zakresie integracji społeczno-kulturalnej

4. Aktywizacji społecznej seniorów

5. Udziału w targach i wystawach

6. Doposażenia zespołów i zorganizowanych grup działających w sferze kultury w instrumenty muzyczne i inne wyposażenie (z wyłączeniem strojów) z możliwością podnoszenia kompetencji oraz promocją działalności

7. Organizacji imprezy i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych promujących obszar LGD „Kraina wokół Lublina”

Szczegóły na stronie http://www.krainawokollublina.pl/index.php/aktualnosci

W biurze LGD „Kraina wokół Lublina” można otrzymać bezpłatną pomoc przy opracowaniu wniosku.