Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzczonów na lata 2017-2023

images

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonymi badaniami w ramach przygotowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzczonów na lata 2017-2023 Wójt Gminy informuje, że w dniach 09-16.08.2017 r. na ternie Gminy Krzczonów przeprowadzone zostanie badania ankietowe w 2 grupach respondentów – 1. grupę stanowią mieszkańcy  gminy, 2. grupę stanowią przedstawiciel instytucji publicznych, przedsiębiorcy oraz członkowie organizacji społecznych.

Badanie prowadzone będzie techniką PAPI (klasyczna metoda popularnie nazywana „papier i ołówek”) i CAWI (wywiady realizowane za pośrednictwem Internetu). Opracowane specjalnie w tym celu kwestionariusze ankietowe zostaną rozdysponowane wśród 2 wyżej wymienionych grup oraz dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy Krzczonów, ul. Spokojna 7, 23-110 Krzczonów. Wypełnione ankiety należy  składać w wyżej wymienionym terminie w Urzędzie Gminy. Ponadto formularze ankiet umożliwiające ich elektroniczne wypełnienie udostępnione zostały poniżej.

Wyniki badań posłużą opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji, który ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, wizerunku gminy, odbudowę więzi lokalnych, a także przywrócenie ładu przestrzennego oraz ożywienie gospodarcze gminy. Zmiany zachodzące w efekcie realizacji programu będą polegać przede wszystkim na rozwiązaniu zaistniałych problemów społecznych i gospodarczych koncentrujących się na określonym terenie. Chcemy, aby zmiany te w największym stopniu odpowiadały potrzebom i oczekiwaniom lokalnej społeczności.

Prosimy o życzliwe przyjęcie i zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy oraz przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców, członków organizacji społecznych do czynnego udziału w badaniu ankietowym. Będziemy wdzięczni, jeśli zechcecie podzielić się Państwo swoją opinią.

Ankieta dla mieszkańców: – https://docs.google.com/forms/d/1Iz6WnaUxL92jZnjyB3na8aqAJquy85D8YyvUFVYTNzM/edit?usp=sharing

Ankieta dla przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców, członków organizacji społecznych :

https://docs.google.com/forms/d/1KfGbJ_aSN-GmYmmb7hB-HlQN8OKyHTAOZJ_6vBajq1U/edit?usp=sharing

Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej