Komunikat ws. szczepienia lisów

lis-2

Na podstawie § 10. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie  przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013r., poz. 1737) na terenie województwa lubelskiego w dniach 23 – 28 kwietnia 2017 roku zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów  wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20 – 30 dawek na 1 km². Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych. Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci stożkowatego krążka o wymiarach 30 mm x 9 mm, koloru brunatnego o intensywnym zapachu rybnym. Osoba mająca kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić się  do lekarza medycyny. Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do  lekarza weterynarii.

Nie zaleca się organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych  szczepieniem w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki. Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu.

Nie wolno dotykać szczepionki!!!

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Paweł Piotrowski