KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 13 stycznia 2017 roku

images

Na podstawie § 4  ust. 1 i  § 8  pkt. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych  ( M. P. poz. 185 ) w związku z zarządzonymi przez Wojewodę Lubelskiego na dzień 2 kwietnia 2017 roku wyborami uzupełniającymi w okręgu  wyborczym nr 15 do Rady Gminy Krzczonów informuję,

że w siedzibie Komisarza Wyborczego w Lublinie ul. Spokojnej  9B, w godzinach urzędowania   (od 800 do 1500)  przyjmowane będą :

  1. zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych oraz zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego,  w terminie do dnia  22 stycznia 2017 roku,
  2. zgłoszenia kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej, w terminie do dnia  1 lutego 2017 roku.

Wzory dokumentów związanych z wyborami ( tworzenie komitetów wyborczych, zgłaszanie kandydatów na radnych oraz kandydatów do komisji wyborczych są dostępne na stronie internetowej www.pkw.gov.pl)

 

Komisarz Wyborczy Lublinie

/-/ Jerzy Krzysztof Rodzik