Komunikat dla użytkowników instalacji solarnych

2

Szanowni Państwo,
Przypominamy o konieczności codziennego poboru ciepłej wody użytkowej, która jest produkowana w instalacjach solarnych. Niewystarczający odbiór ciepłej wody w słoneczne dni prowadzi do przegrzania układu solarnego, co może spowodować wprowadzeniem układu w stan awaryjny. Przegrzew instalacji powoduje również zapowietrzenie układu, wypalenie uszczelek na przyłączach i w konsekwencji może powodować rozszczelnienie układu glikolowego i wycieku płynu przy panelach.
Prosimy i zalecamy stosować funkcję trybu urlopowego, gdyż jest to konieczne podczas nieobecności mieszkańców w domu dłuższej niż jeden dzień. Brak załączonego trybu urlopowego uniemożliwia schłodzenie zbiornika, a tym samym doprowadza do przegrzewania się instalacji.

Prosimy również stosować funkcję trybu schładzania nocnego gdyż jest to konieczne podczas niewystarczającego rozbioru ciepłej wody w okresach upalnych. Załączony tryb schładzania spowoduje obniżenie w trakcie nocy temperatury wody w zasobniku co wpłynie korzystnie na pracę instalacji w trakcie dnia.

Zestawy solarne zostały tak zaprojektowane aby służyły Państwu jak najdłużej i w jak najlepszy sposób pod warunkiem, że będą w prawidłowy sposób obsługiwane i użytkowane. Ilość paneli została dobrana do deklarowanej ilości mieszkańców danego domostwa, co przekładać się musi na zużycie odpowiedniej ilości wody przez każdego mieszkańca danej nieruchomości.
W związku z powyższym przypominamy, że w przypadku braku odbioru ciepłej wody, a w konsekwencji wprowadzenie układu solarnego w stan przegrzania, usługi serwisowe związane z przywróceniem właściwej pracy systemu są odpłatne.
W załączeniu przedkładamy instrukcje użytkowania.
W przypadku stwierdzenia usterki czy awarii z winy użytkownika, zostanie obciążony kosztami naprawy ustalonymi przez serwis.

Dane kontaktowe, pod które należy zgłaszać wszelkie usterki:
1. karol.kuropiewski@krzczonow.eurzad.eu lub mariusz.robak@krzczonow.mbnet.pl
2. (tel. (81) 56 64 079
3. https://gminakrzczonow.e-oze.eu/
W przypadku zgłoszeń przesyłanych wiadomością e-mail należy podać:
1. imię i nazwisko zgłaszającego,
2. adres instalacji oraz numer telefonu kontaktowego,
3. dokładny opis usterki,
4. wyświetlane alarmy/wskazania sterownika.
W przypadku przesłania zgłoszenia po godzinie 15:30 przyjmuje się, że zgłoszenie zostało wysłane o godzinie 8:00 dnia następnego.

 

Instrukcja użytkownika instalacji solarnej

ecoSOL400_skrócona instrukcja obsługi_wydanie_1 0