IV Sesja Rady Gminy Krzczonów odbędzie się dnia 19 marca 2019 r.

41386_thumb

Informuję, że IV sesja Rady Gminy Krzczonów odbędzie się w dniu 19 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 3. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 
 4. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 5. Interpelacje i zapytania radnych. 
 6. informacje Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 7. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzczonów w 2019 r.”
 10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów. 
 11. Sprawy bieżące.
 12. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Pawłat