Informacja

Na podstawie art. 58 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. , poz. 380 z późn. zm.) w związku z art. 38 ust.4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2014r. poz. 518) Wójt Gminy Krzczonów informuje, że unieważnia przeprowadzony w dniu 6 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Krzczonów przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Krzczonów Wójtostwo oznaczonej jako działka Nr 282/3 o pow. 0,0324 ha.

Przyczyną unieważnienia przetargu jest wadliwie określone prawo własności nieruchomości.