Informacja zmiana regulaminu instalacji OZE

Informujemy, że w związku z małą ilością złożonych deklaracji – osób chętnych na instalacje powietrznych pomp ciepła co skutkuje zmniejszeniem efektywności kosztowej wytwarzania 1 MW z energii odnawialnej w naszym projekcie, a w konsekwencji stwarza ryzyko nie przyznania dofinansowania z powodu otrzymania zbyt niskiej punktacji Gmina Krzczonów rezygnuje z tego typu instalacji w projekcie „ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH = CZYSTE POWIETRZE  W GMINIE KRZCZONÓW”.

Dodatkowo zamieszczamy zmieniony regulamin Naboru wniosków w ramach projektu „Energia ze źródeł odnawialnych = czyste powietrze w gminie Krzczonów” z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez gminę Krzczonów w latach 2016 ?2018. Otrzymuje on brzmienie jak
w załączeniu.

Pobierz regulamin