Informacja ws. projektu „Odnawialne źródła energii = czyste powietrze w Gminie Krzczonów”

ustawa-oze

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rozwoju pismem z dnia 30 października 2017 r. znak DKF-IV.7517.142.2017.DK zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, zobowiązało wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (Gminy) realizujące projekty dotyczące dostawy i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach prywatnych do naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT) od dotacji otrzymanej z Unii Europejskiej.

Kwestionując powyższe stanowisko, Gmina Krzczonów wystąpiła do Krajowej Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie konieczności opodatkowania otrzymanej dotacji podatkiem VAT, opisując w nim szczegółowo zakres realizowanej inwestycji oraz zasady rozliczenia kosztów z uczestnikami projektu.

W odpowiedzi na powyższe Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej pismem znak 0113-KDIPT1-2.4012.791.2017.1.WL udzielił indywidualnej interpretacji podatkowej, w której utrzymał stanowisko Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów i wskazał na  konieczność naliczenia i pobrania podatku z tytułu towarów i usług (VAT) od otrzymanej dotacji z Unii Europejskiej.

Termin dokonania płatności: do 15 maja 2018 r.

Z uwagi na wystąpienie konieczności dopłaty o której mowa wyżej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Gminą, istnieje możliwość uiszczenia tej opłaty ratalnie tj. 50 % kwoty wskazanej w przekazie do 15 maja 2018 r. oraz pozostałą należność do 01 sierpnia 2018 r.

Jednocześnie informujemy, iż Gmina stojąc na stanowisku braku podstaw naliczenia podatku VAT, zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie powyższą Indywidualną Interpretację. Po otrzymaniu rozstrzygnięcia sprawy, poinformujemy Państwa o decyzji Sądu i ewentualnym zwrocie pobranego podatku VAT.

W przypadku, gdy kwota wskazana w przekazanym druku wpłaty nie pokrywa się z wdrożoną bądź przewidywaną do wdrożenia instalacją w Państwa gospodarstwie domowym uprzejmie prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Krzczonów pok. nr 7.

tel. (81) 56 64 079, e-mail: karol.kuropiewski@krzczonow.eurzad.eu

Zapraszamy również do podpisania aneksu do Umowy na wykonanie projektu, który swoim zawiera zaktualizowaną kwotę wkładu własnego mieszkańca indywidualnej instalacji OZE. Ze względu na znaczną ilość Uczestników Projektu zwracamy się z prośbą o obecność w ściśle wyznaczonym terminach- adekwatnych do lokalizacji poszczególnych instalacji. Prosimy o uczestnictwo wszystkich osób uprawnionych do dysponowania nieruchomością lub osobę upoważnioną w aneksie jako pełnomocnik. Terminarz podpisania aneksów wskazano w poniższym zestawieniu.

Lokalizacja Termin
Antoniówka, Boży Dar, Gierniak, Kosarzew Dolny, Kosarzew Górny, Kosarzew Stróża, Krzczonów Drugi, Krzczonów Pierwszy 22-23.03.2018
Krzczonów Trzeci,

Krzczonów (ul. Kościuszki, ul. Leśna, ul. Lubelska, ul. Partyzantów, ul. Rynkowa, ul. Skałka)

26-27.03.2018
Krzczonów (ul. Słoneczna, ul. Słowiańska, ul. Sosnowa, ul. Spokojna, ul. Strażacka, ul. Szklana, ul. Szkolna, ul. Świerkowa, ul. Wójtostwo, ul. Żeromskiego),

Majdan Policki, Nowiny Żukowskie, Piotrków Pierwszy, Policzyzna

28-29.03.2018
Piotrkówek, Olszanka, Pustelnik, Rybczewice Drugie, Sobieska Wola Pierwsza 30.03-04.04.2018
Sobieska Wola Druga, Teklin, Walentynów, Zielona, Żuków Drugi, Żuków Kolonia, Żuków Pierwszy,

Inne nie wymienione

05-06.04.2018

Jeżeli powyższy termin jest dla Państwa niekorzystny, prosimy o przybycie celem podpisania aneksu w dniach 09- 10 kwietnia 2018 r.

Załączniki:
pdf Indywidualna interpretacja podatkowa znak 0113-KDIPT1-2.4012.791.2017.1.WL
rozmiar pliku: 580 KB
pdf Pismo Ministra Rozwoju z dnia 30 października 2017 r. znak DKF-IV.7517.142.2017.DK
rozmiar pliku: 4,00 MB